Nota prawna

Serwis LifePedia ma charakter informacyjno-edukacyjny

Celem twórców serwisu LifePedia nie jest dostarczenie użytkownikom porady dotyczącej zdrowia, badania ich stanu zdrowia czy wskazywania sposobu leczenia. Informacje zawarte na stronach serwisu mają jedynie charakter poglądowy i jako takie nie mogą stanowić źródła jakiejkolwiek diagnozy medycznej.

Świadczenie pomocy medycznej jest wyłącznym zadaniem i obowiązkiem lekarzy posiadających odpowiednie wykształcenie i uprawnienia. Zamiarem twórców serwisu nie jest zastępowanie porady medycznej. Jedynie prawidłowa porada lekarska może stanowić podstawę do podjęcia działań zmierzających do diagnozy i poprawy stanu zdrowia.

Wszystkie artykuły i treści zamieszczone na stronach serwisu LifePedia są własnością twórców serwisu lub jego użytkowników. Kopiowanie treści zawartych na stronie LifePedia i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody twórców serwisu jest zabronione i skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo.

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w serwisie.